☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Weterynaria

Piątek 01.12.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie (piw.stargardszczecinski.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Adresy, telefony 236567
2 Ogłoszenia 18606
3 Adresy i telefony zakładów utylizacyjnych 7446
4 Wzory dokumentów 7197
5 Telefony - numery wewnętrzne 5407
6 Zbędne składniki majątkowe 5367
7 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 4592
8 TRACES - świadectwo zdrowia wewnątrzunijne 4559
9 Wniosek TRACES - świadectwo zdrowia wewnątrzunijne 4309
10 Kodeks postępowania administracyjnego - (Dz.U.2023.775 z późn. zm.) 4037
11 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz.775 z późn.zm.) 3513
12 Wniosek - TRACES (świadectwo zdrowia) 3333
13 Oświadczenie o zakończeniu chowu/hodowli zwierząt 3291
14 Cenniki, opłaty 2982
15 Redakcja Biuletynu 2871
16 Rolniczy handel detaliczny - wniosek, oświadczenie do wniosku RHD 2834
17 Wyznaczeni do badania mięsa na włośnie 2819
18 Wydanie zaświadczenia (rejestracja pasieki) - opłata skarbowa 17 zł 2785
19 Instrukcja korzystania z BIP 2486
20 Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośnicy - TPDW 2403
21 Statut Inspekcji Weterynaryjnej 2387
22 Pszczoły (pasieka) 2371
23 Gminy powiatu stargardzkiego 2354
24 Zasady pobierania prób mięsa 2333
25 ULOTKI ASF 2330
26 Regulamin organizacyjny 2294
27 Zadania Inspekcji Weterynaryjnej 2280
28 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2247
29 Spis treści BIP 2168
30 WYNIKI NABORÓW 2164
31 Higiena Pasz/UPPZ 2103
32 WAŻNE ZALECENIA dla hodowców i producentów drobiu 2093
33 Dla Urzędów Miast i Gmin - zasady dobrych praktyk - programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2066
34 Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lek-wet 2036
35 Podróże ze zwierzętami 2005
36 DOKUMENT HANDLOWY stosowany przy przewozie uppz nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 1906
37 Zaświadczenie do ARiMR - standardy w gospodarstwie (bez opłaty skarbowej) 1902
38 Dostęp do Informacji Publicznej 1861
39 Adres poczty elektronicznej 1854
40 Afrykański pomór świń - materialy dot. ASF 1808
41 Rozporządzena MRiRW i inne dokumenty - afrykański pomór świń 1805
42 Zgłoszenia - padłe dziki 1794
43 Padnięcia zwierząt (bydło, owce, kozy) 1738
44 Przemieszczanie zwierząt z Polski na Ukrainę 1721
45 Objawy choroby 1673
46 Polityka Prywatności 1615
47 Informacje wstępne - objawy choroby 1569
48 Dokumenty handlowe stosowane przy przewozie uppz nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 1539
49 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO INSPEKCJII WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 1535
50 Rozporządzenia 1531
 
liczba odwiedzin: 236567