☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Weterynaria

Wtorek 31.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie (piw.stargardszczecinski.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Adresy, telefony 227886
2 Ogłoszenia 16781
3 Adresy i telefony zakładów utylizacyjnych 6568
4 Wzory dokumentów 6508
5 Telefony - numery wewnętrzne 4976
6 TRACES - świadectwo zdrowia wewnątrzunijne 4103
7 Wniosek TRACES - świadectwo zdrowia wewnątrzunijne 4067
8 Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 21.04.2021 (Dz.U.2021.735 z późn.zm.) 3911
9 Zbędne składniki majątkowe 3723
10 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 3647
11 Wniosek - TRACES (świadectwo zdrowia) 3135
12 Oświadczenie o zakończeniu chowu/hodowli zwierząt 2791
13 Cenniki, opłaty 2688
14 Redakcja Biuletynu 2671
15 Wyznaczeni do badania mięsa na włośnie 2582
16 Instrukcja korzystania z BIP 2293
17 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz.735) 2275
18 Wydanie zaświadczenia (rejestracja pasieki) - opłata skarbowa 17 zł 2228
19 Statut Inspekcji Weterynaryjnej 2183
20 Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośnicy - TPDW 2172
21 Rolniczy handel detaliczny - wniosek, oświadczenie do wniosku RHD 2126
22 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2088
23 Gminy powiatu stargardzkiego 2080
24 Zadania Inspekcji Weterynaryjnej 2074
25 Regulamin organizacyjny 2054
26 Zasady pobierania prób mięsa 2012
27 ULOTKI ASF 1982
28 Higiena Pasz/UPPZ 1919
29 Spis treści BIP 1898
30 WYNIKI NABORÓW 1893
31 Pszczoły (pasieka) 1864
32 Podróże ze zwierzętami 1802
33 Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lek-wet 1779
34 Dla Urzędów Miast i Gmin - zasady dobrych praktyk - programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1728
35 Dostęp do Informacji Publicznej 1691
36 Zgłoszenia - padłe dziki 1669
37 WAŻNE ZALECENIA dla hodowców i producentów drobiu 1647
38 Adres poczty elektronicznej 1640
39 DOKUMENT HANDLOWY stosowany przy przewozie uppz nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 1618
40 Przemieszczanie zwierząt z Polski na Ukrainę 1616
41 Rozporządzena MRiRW i inne dokumenty - afrykański pomór świń 1603
42 Afrykański pomór świń - materialy dot. ASF 1578
43 Padnięcia zwierząt (bydło, owce, kozy) 1566
44 Objawy choroby 1540
45 Zaświadczenie do ARiMR - standardy w gospodarstwie (bez opłaty skarbowej) 1538
46 Polityka Prywatności 1428
47 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO INSPEKCJII WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 1414
48 Dokumenty handlowe stosowane przy przewozie uppz nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 1382
49 Informacje wstępne - objawy choroby 1374
50 Wniosek o zaświadczenie o spełnieniu minimalnych standardów higieny i utrzymania zwierząt w gospodarstwie 1355
 
liczba odwiedzin: 227886