☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Weterynaria

Czwartek 01.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie (piw.stargardszczecinski.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Adresy, telefony 226279
2 Ogłoszenia 16378
3 Adresy i telefony zakładów utylizacyjnych 6434
4 Wzory dokumentów 6401
5 Telefony - numery wewnętrzne 4883
6 TRACES - świadectwo zdrowia wewnątrzunijne 4030
7 Wniosek TRACES - świadectwo zdrowia wewnątrzunijne 4013
8 Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity z 21.04.2021 (Dz.U.2021.735 z późn.zm.) 3887
9 Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej 3511
10 Zbędne składniki majątkowe 3361
11 Wniosek - TRACES (świadectwo zdrowia) 3107
12 Oświadczenie o zakończeniu chowu/hodowli zwierząt 2651
13 Cenniki, opłaty 2643
14 Redakcja Biuletynu 2622
15 Wyznaczeni do badania mięsa na włośnie 2525
16 Instrukcja korzystania z BIP 2236
17 Wydanie zaświadczenia (rejestracja pasieki) - opłata skarbowa 17 zł 2178
18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021, poz.735) 2144
19 Statut Inspekcji Weterynaryjnej 2128
20 Terenowe Pracownie Diagnostyki Włośnicy - TPDW 2120
21 Rolniczy handel detaliczny - wniosek, oświadczenie do wniosku RHD 2050
22 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 2040
23 Zadania Inspekcji Weterynaryjnej 2034
24 Gminy powiatu stargardzkiego 2027
25 Regulamin organizacyjny 2006
26 Zasady pobierania prób mięsa 1936
27 ULOTKI ASF 1907
28 Higiena Pasz/UPPZ 1885
29 Spis treści BIP 1839
30 WYNIKI NABORÓW 1818
31 Pszczoły (pasieka) 1802
32 Podróże ze zwierzętami 1754
33 Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lek-wet 1729
34 Dla Urzędów Miast i Gmin - zasady dobrych praktyk - programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1683
35 Dostęp do Informacji Publicznej 1643
36 Zgłoszenia - padłe dziki 1639
37 Przemieszczanie zwierząt z Polski na Ukrainę 1594
38 Adres poczty elektronicznej 1591
39 WAŻNE ZALECENIA dla hodowców i producentów drobiu 1572
40 Rozporządzena MRiRW i inne dokumenty - afrykański pomór świń 1566
41 DOKUMENT HANDLOWY stosowany przy przewozie uppz nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 1565
42 Afrykański pomór świń - materialy dot. ASF 1536
43 Padnięcia zwierząt (bydło, owce, kozy) 1535
44 Objawy choroby 1510
45 Zaświadczenie do ARiMR - standardy w gospodarstwie (bez opłaty skarbowej) 1488
46 Polityka Prywatności 1389
47 OGŁOSZENIE O ZBĘDNYM SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO INSPEKCJII WETERYNARYJNEJ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 1388
48 Dokumenty handlowe stosowane przy przewozie uppz nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych 1351
49 Informacje wstępne - objawy choroby 1328
50 Wniosek o zaświadczenie o spełnieniu minimalnych standardów higieny i utrzymania zwierząt w gospodarstwie 1317
 
liczba odwiedzin: 226279