Rozporządzenie MRiRW z dnia 9.09.2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. z 2004 r., Nr 205, poz. 2102)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki