Zaświadczenie (zgłoszenie pasieki)

 

Wydanie zaświadczenia dotyczące zarejestrowania pasieki oraz otrzymanie WNI podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, którą nalezy wnosić na konto :

Gmina-Miasto Stargard
PeKaO SA I O/Stargard  08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

tytułem: za wydanie zaświadczenia przelewem lub w kasie Urzędu Miasta ul. Czarnieckiego 17.

 

 

 

 

Wytworzył:
Anna Buda
(2013-08-06)
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2013-08-06 10:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2024-02-02 09:54:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki