Koordynator dostępności

Zarządzeniem nr 11/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w PIW Stargard  z dnia 30 września 2020 r. powołany został Koordynator ds. Dostępności. Koordynatorem dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Stargardzie jest Grzegorz Grenda

Do zadań koordynatora dostępności należy w szczególności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.),
  • monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stargardzie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawianie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w PIW Stargard bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań
  • sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

KAMIL JEDYNAK

e-mail:  stargardsz.piw@wetgiw.gov.pl

telefon: 091/577 10 72, 577 00 36

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2020-10-01 19:24:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2023-02-17 13:27:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki