Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2022 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 768) element menu 2024-02-08 10:52:14 MODYFIKACJA
Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2022 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 768) element menu 2024-02-06 12:26:12 MODYFIKACJA
Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2022 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (poz. 768) element menu 2024-02-06 12:25:18 MODYFIKACJA
Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa. element menu 2024-02-06 12:19:52 MODYFIKACJA
Rozporządzenie nr 18/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków element menu 2024-02-06 12:19:45 MODYFIKACJA
Rozporządzenie nr 16/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa element menu 2024-02-06 12:19:34 MODYFIKACJA
Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx element menu 2024-02-06 12:19:26 MODYFIKACJA
Rozporządzenie nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków element menu 2024-02-06 12:19:19 MODYFIKACJA
Rozporządzenie nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. element menu 2024-02-06 12:19:11 MODYFIKACJA
Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków element menu 2024-02-06 12:18:35 MODYFIKACJA
Informacja dla rolników - Identyfikacja i rejestracja zwierząt i wymogi wzajemnej zgodności element menu 2024-02-06 08:48:25 MODYFIKACJA
Rozporządzenie MRiRW z dnia 9.09.2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1033) element menu 2024-02-06 08:47:01 MODYFIKACJA
Rozporządzenie MRiRW z dnia 9.09.2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1033) element menu 2024-02-06 08:46:29 MODYFIKACJA
Ubój zwierząt na użytek własny (gospodarczy) element menu 2024-02-06 08:40:58 MODYFIKACJA
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.listopada 2006 r. element menu 2024-02-06 08:36:33 MODYFIKACJA