Struktura organizacyjna

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W STARGARDZIE -  LEK. WET.  ANNA GRONOWSKA

ZESPÓŁ DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - LEK.WET. JAN GÓRAJSKI

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - LEK.WET. AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt - LEK.WET. OLGA ADAMCZYK

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt -  mgr inż. EWA MIKULSKA

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt -  mgr inż. SYLWIA POMINKIEWICZ

Inspektor weterynaryjny ds.ochrony zwierząt - mgr ANITA SZYMAŃSKA-JANKOWSKA

Inspektor weterynaryjny ds.identyfikacji i rejestracji zwierząt - mgr inż. DOROTA KOWALSKA

 

ZESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ I UTYLIZACJI

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności- LEK.WET. JANINA JANUSZEWSKA

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności  - LEK.WET. TOMASZ STARZYŃSKI

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i rolniczego handlu detalicznego -  mgr inż.PAULINA DRABIK

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - mgr inż. KAMILA MACIEJCZAK

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji  - mgr inż. IWONA KOKOLUS

 

ZESPÓŁ DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Główny Księgowy - ANNA WIERZCHOWSKA

Księgowa - RENATA RUTKOWSKA

Sekretarka - MAGDALENA WESOŁOWSKA

 

 

 

Wytworzył:
Magdalena Wesołowska
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2022-11-23 12:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2024-01-19 12:41:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki