Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz.775 z późn.zm.)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki