UWAGA!

HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ!

 

W związku z wejściem w życie w dniu 15.03.2018 r. zmiany do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U.2004.205.2102),

 

hodowcy świń mogą samodzielnie dokonywać uboju w gospodarstwie

dopiero po uzyskaniu odpowiedniego poziomu kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

W przeciwnym wypadku uboju świń na własny użytek w gospodarstwie może dokonać tylko osoba uprawniona do zawodowego uboju.

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2018-03-19 16:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2018-03-20 09:07:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki