☰ Menu Prawe Menu ☰
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 29.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

ZALECA SIĘ:

1. przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

2. karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

3. szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynkow, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek)

4. ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób; ograniczenie liczby osob obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;

5. rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

6. założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;

7. wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdow na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

8. obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

9. rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy; obowiązek używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni;

10. wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

11. aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wesołowska Magdalena
(2014-11-19 10:33:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wesołowska Magdalena
(2015-01-28 13:23:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 605189