Szczepienia psów przeciw wściekliźnie - obowiązek

UWAGA WŁAŚCICELE PSÓW!

 

W związku z analizą przeprowadzoną przez Główny Inspektorat Weterynarii, dotyczącą liczby psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz niepokojącymi wynikami wskazującymi na poddanie immunizacji jedynie połowy populacji psów z terenu naszego województwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie przypomina o konieczności poddawania obowiązkowemu szczepieniu psów przeciwko tej chorobie oraz przestrzeganiu terminowości kolejnych szczepień.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, posiadacze psów są obowiązani zaszczepić zwierzęta, które ukończyły 3 miesiąc życia, a kolejne szczepienia muszą odbywać się nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

http://www.zachizbawet.pl/strona/?page_id=43

Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 85 ust. la ww. ustawy, posiadacz zwierzęcia, który uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Podkreślić należy, że wścieklizna jest chorobą zwalczaną z urzędu oraz zaliczaną do grupy chorób odzwierzęcych śmiertelnych dla człowieka.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2019-08-02 14:11:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2019-08-07 13:22:11)