Zasady pobierania prób do badania oraz ich dostarczenia

Badanie mięsa w kierunku obecności włośni (Trichinella spp.) wykonywane jest metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r.,

Załącznik I, Rozdział I, Załącznik III (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 212 z 10.08.2015)

Próbki powinny być pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 392, poz. 973, poz.. 1271)

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem do badania należy dostarczyć:

  • W przypadku mięsa pochodzącego od świń domowych:

kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

  • W przypadku mięsa pochodzącego od dzików:

sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:

- mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,

- mięśni żuchwowych,

- mięśni przedramienia,

- mięśni międzyżebrowych,

- mięśni języka;

Jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych powyżej, to wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne.

 

Łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g (masa ta dotyczy samego mięsa bez tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń)

Wytworzył:
(2014-08-25)
Udostępnił:
Magdalena Wesołowska
(2014-09-03 08:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Wesołowska
(2016-01-12 13:50:38)