Rozporządzena MRiRW i inne dokumenty - afrykański pomór świń